ODS DE L’AGENDA 2030

L’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és el marc polític internacional que els Estats membres de Nacions Unides han assumit com a full de ruta per a la sostenibilitat de la vida de les persones des d’una perspectiva social, cultural, econòmica i mediambiental. D’aquí ve que els cinc pilars sobre els quals es construeix l’Agenda siguen planeta, persones, pau, prosperitat i aliances.

Dèsset Objectius que connecten de manera directa l’acció internacional, nacional i local, i que situen a les ciutats i als seus governs com a poders públics primordials per a la seua efectiva consecució. Així, ho reconeix la Resolució de Nacions Unides que va adoptar l’Agenda, i així es reafirma en la Declaració del dia 25 de setembre en el marc de la Cimera dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que se celebrarà en la seu de Nacions Unides (Nova York).

Un legítim reconeixement sustentat en l’emergència de les ciutats com a referents globals de les polítiques a favor de la sostenibilitat humana, i resultat d’una intensa labor d’incidència dels Governs Locals i de les associacions que els representem, per a aconseguir que la veu dels poders locals compte, fent nostra, una responsabilitat internacional que posa l’accent no sols a «no deixar a ningú arrere» sinó a “no deixar cap lloc arrere”. Una responsabilitat que ha suposat l’aprovació d’una Estratègia pròpia i la incorporació de l’Ajuntament d’Algemesí a l’Agenda 2030 i els objectius ODS.

L’Ajuntament d’Algemesí assumeix un compromís polític i ètic amb l’Agenda 2030 per a convertir-la en una prioritat estratègica a nivell local, convençuts que és el marc de polítiques públiques a seguir en els pròxims anys per al desenvolupament d’una societat més justa, lliure i igualitària.

Es compleixen quatre anys des de l’aprovació d’aquest ambiciós acord, temps en el qual el lideratge inequívoc de les ciutats per a la seua reeixida implementació ha quedat demostrat, però, també temps en el qual ha quedat palés la necessitat d’una nova distribució de responsabilitats sustentada en un nou model de governança que materialitze les reformes necessàries per a poder donar resposta als apressants desafiaments als quals ens enfronta l’Agenda 2030 al país.

Al llarg de quasi quaranta anys el treball en xarxa de l’Administració Local ha sigut essencial per a la cerca de solucions i per a l’impuls d’instruments que afavoreixen el millor disseny i implementació de polítiques públiques. Una labor en xarxa que l’Ajuntament d’Algemesí ha d’afavorir en aquest mandat per a l’alineació estratègica amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Existeixen enormes reptes i incertesa sobre com aconseguir complir amb aquesta Agenda, però també existeix un consens unànime que reconeix que el seu assoliment dependrà de la capacitat per a fer-los realitat a les nostres ciutats i pobles. Som el nivell de govern capaç de traduir una agenda universal i àmplia en polítiques públiques concretes i tangibles.

ACORDS

Conscients del moment crucial, i del repte que això suposa, l’Ajuntament d’Algemesí reafirma el seu compromís amb l’Agenda 2030 per a això declara que:

  • Continuarem treballant en aquest mandat (2019-2023) en l’enfortiment institucional, la sensibilització i les capacitats dels nostres membres per a la formulació i desenvolupament d’estratègies que permeten avançar en el compliment efectiu dels ODS. Ampliarem els nostres esforços per generar una política de cohesió a nivell local i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) per a la construcció i implementació conjunta d’una estratègia país de l’Agenda 2030. Amb això, consolidarem el paper de l’Ajuntament d’Algemesí com a institució clau en l’impuls de l’Agenda 2030 tant a nivell local com a autonòmic i nacional.
  • Convençuts que l’acció local és indispensable per a la reeixida implementació d’Agenda 2030 i per a aconseguir la implicació de la ciutadania, ens comprometem a enfortir i legitimar el paper estratègic del nostre govern en la planificació, execució i rendició de comptes en el compliment dels ODS com a agents acceleradors del desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya. Per a tal fi, continuarem treballant per a tindre un paper de lideratge en el procés, així com recursos tècnics i materials necessaris per a exercir el nostre rol d’impulsors del canvi en el territori.
  • Establirem i enfortirem polítiques públiques acceleradores que són part del treball diari dels Governs Locals, des de l’economia circular, l’Agenda Urbana, les polítiques de gènere, inclusió i lluita contra la desigualtat, la participació ciutadana, la transparència i el govern obert, la salut i l’educació, la transició ecològica, la resiliència i la sostenibilitat ambiental, el consum responsable, la generació d’ocupació, la cooperació descentralitzada i la cultura, entre altres.
  • Per tot això l’Ajuntament d’Algemesí confia que els diferents espais de discussió i decisió internacional sobre l’Agenda 2030, com la Cimera dels 17 ODS, reconeguen i reforcen el paper dels Governs Locals i de les seues Associacions per a accelerar la implementació dels objectius globals, plantejant l’adopció de marcs d’acció que reforcen les capacitats locals i mobilitze un finançament adequat, per a això és necessari consolidar espais de diàleg entre els Governs Locals, els Governs Nacionals i el sistema de les Nacions Unides.

Finalment, animem al altres Governs Locals al fet que en el quart aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030, el pròxim dia 25 de setembre, se sumen a aquesta declaració en favor dels dèsset Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Descarregar acord